Upsetting Clotheshorse - Just For The Taste Of Zjecljati.

Inred med speglar för ljus och rymd

Vill du skapa rymd och ljus i ditt hem ska du inreda med speglar, gärna i kombination med gröna växter; det ger liv och kontrast i inredningen, och växterna trivs bra i ljusa miljöer. Ju större speglar desto bättre. Leta på loppisar och samla på dig efterhand om du inte vill köpa nya. Måla ramarna om du inte är nöjd med färgen. Placera speglarna lite varstans, gärna på oväntade ställen, kanske på motstående väggar, vilket skapar spännande effekter. Ta med i beräkningen att speglar ökar sikten i hemmet, vilket innebär att man kanske kan se från ett rum till ett annat, på gott och ont. Och glöm inte spegelregeln: den du kan se, kan se dig...